Psychoedukácia

Psychoedukácia: krátkodobá edukácia / 4 – 8 týždňov /, pre skupiny klientov aj pre skupiny príbuzných. Úlohou psychoedukácie je zabezpečiť včasnú a pozitívnu angažovanosť pacienta i jeho blízkych tak v liečebnom procese, ako i v prevencii relapsov a vytvoriť predpoklady pre kvalitné znovuzačlenenie chorého člena rodiny do spoločnosti.
Psychoedukácia zahrňuje:
• základné podstatné informácie o vzniku, príčinách, prognóze a následkoch ochorenia
• ponuku a zdôvodnenie rôznych terapeutických postupov