Psychodiagnostika

  • Diagnostika psychotických a neurotických fenoménov.
  • Diagnostika organického poškodenia.
  • Diagnostika štruktúry osobnosti.
  • Diagnostika úrovne výkonových funkcií a kognitívneho deficitu.