Psychiatrická starostlivosť

  • Psychiatrické vyšetrenia a diagnostika duševných chorôb, porúch a ostatných psychických problémov.
  • Farmakoterapia duševných chorôb a porúch v súlade s novými poznatkami.
  • Potrebná starostlivosť – krátkodobá alebo dlhodobá, kontroly, (dispenzárna starostlivosť), doporučenia, posudzovane zdravotného stavu, atď.
  • Spolupráca s praktickými lekármi, ambulantnými psychiatrami a inými špecialistami podľa potreby pacientov.