Ďalšie služby

Pohybová terapia: Lieči a udržiava alebo buduje telesnú kondíciu. Učí uvoľňovať,
zdravšie odpočívať. Učí ľudí samostatne si pomôcť, používať cielené série cvikov a postupy, ktoré odstrańujú ich ťažkosti telesné i psychické. Vychádza:
– zo skúseností o porušení základných dynamických stereotypov následkom dlhej neaktivity u vážnych duševných chorôb a porúch. Ako aj z informácií o vplyve dhodobej farmakoterapie na neuromuskulárnu koordináciu pohybov u týchto ľudí.
– zo známych informácií o vzniku blokov na úrovni tela, ktoré sa utvárali ako dôsledok emočného napätia, frustrácie alebo vyústili do somatického ochorenia u afektívnych, neurotických alebo psychosomatických porúch.
– zo známych faktov o zníženej tolerancii na akúkoľvek záťaž u duševných porúch a chorôb. V základoch sa narába s fyziologickými pohybmi, dýchaním, prvkami patriacimi k bežným dynamickým stereotypom a automatizmom. Používame kondičné prvky, rytmiku a cviky na odreagovávanie napätia a iných negatívnych emócií. Nácvik relaxačných, koncentratívnych a aktivačných techník a postupov. /Autogénny tréning, Jakobsonova progresívna svalová relaxácia, jógové a protistresové cvičenia, bioenergetické a biosyntetické cvičenia, ai. /

Činnostná terapia: Jej hlavnou úlohou je zabezpečenie samostatnosti a sebestačnosti, preto používa opäť tréningové programy. Zmienila som sa o nich už pri psychoterapii. Podstatné je ich zameranie na:
– vybudovanie alebo posilnenie základných pracovných návykov, predovšetkým stabilita a výdrž pracovného výkonu a tempa, kvalita práce a schopnosť samostatne pracovať.
– zachovanie alebo obnovenie sebestačnosti – postarať sa o seba a svoju domácnosť. Behaviorálny nácvik základných samoobslužných zručností: Vedieť hospodáriť s peniazmi, komunikovať s úradmi, s ľuďmi, nakupovať, upratovať, oprať si a ožehliť, atď.
– odpočinkové činnosti, ktorých cieľom je posilnenie pôvodných záujmov a záľub, orientované na kvalitnejšie trávenie voľného času vyplneného zmysluplnou aktivitou.

Práca v teréne – kontakt so širším sociálnym zázemím, krízovú intervenciu a návštevy v domácom prostredí.

Tréningové programy:
– tréningové programy zvládania stresových situácií
– komunikačné tréningové programy

Výuková činnosť: so zameraním na psychoterapiu a komunitnú psychiatriu – naše zariadenie je jedným zo 6-tich psychiatrických zariadení na Slovensku, ktoré spolupracuje so Slovenskou psychoterapeutickou spoločnou, požiadalo o akreditáciu MZ v rámci prípravy uchádzačov o certifikovanú pracovnú činnosť – psychoterapia.

Poradenstvo:
– pri orientácii vo svojich schopnostiach a pri výbere povolania
– pri výbere respondentov do tímov
– regenerácia a liečba niektorými prírodnými prostriedkami a doplnkami výživy